CYRano

- MED NÄSA FÖR KÄRLEK!

Spelades sommaren 2022.

En musikalisk dramakomedi om hjältemod och hjärtesorg, lögn och längtan.


Cyrano de Bergerac är en välkänd fransk pjäs från 1897, av Edmond Rostand. Den har spelats på många scener, i en mängd versioner. Det har gjorts filmer och opera baserade på pjäsen. Det är en av världsdramatikens stora berättelser. Även många som inte sett den, vet vad den handlar om, nämligen om mannen vars enormt stora näsa står i vägen för hans kärlek.


För så är det. Cyrano, med näsan, älskar Roxane, men hon är i sin tur förälskad i den vackre Christian. Både hon och Christian anförtror sig åt Cyrano och ber honom hjälpa dem i deras kärleksspel. Cyrano tvingas kämpa med sina egna känslor för Roxane, när han lånar ut sin sin poetiska ådra till Christian för att få Roxanes kärlek.


Det blir en allt virrigare kärlekskarusell där slutet inte är givet. På vägen behandlas ständigt angelägna teman som utanförskap, ytans lockelse, förförelse, äkta kärlek och den där obändiga längtan att bli sedd för den man är.


På Spelplats Vinbäcken gör vi en mycket egen och fri bearbetning av originalpjäsen för att knyta an till vår tid och förutsättningar, samt för att anpassa den till musikteater, i en stil som blivit vårt signum.


Varmt välkommen!


Fritt efter Edmond Rostand

Regissör: Bengt Larsson Heppling

Producent: Lotta Vinberg Kronbäck

Arrangör: Vinbäcken Produktion